m&h Rádiové dotykové sondy
m&h Radio-wave Probing Systems
m&h Rádiové sondy jsou spínací sondy. Při najetí na plochu obrobku se dotek vychýlí a pomocí rádiových vln se spínací signál přenese k přijímači. Bezporuchový přenos signálu mezi sondou a přijímačem je hlavním kritériem pro spolehlivé měření v obráběcím centru. Rádiový přenos probíhá v kmitočtovém pásmu 433 MHz, které je mezinárodně podporované a disponuje velkou propustností. Na digitálním displeji sondy a na přijímači lze volně nastavit 64 kanálů. Patentovaná technologie SCS  (Self-Channel-Select) přijímače řízeného mikroprocesorem reaguje neustálou kontrolou okolí na rušivé signály. Přijímač zablokuje rušené frekvence pro další použití a navrhne nejlepší alternativní frekvenci. Kombinací těchto dvou technologií je zaručen spolehlivý rádiový přenos.


m&h Rádiová dotyková sonda RWP20.41


Sonda RWP20.41 je navržena pro komplexní měření. Modulární prodlužovací nástavce umožňují měření uvnitř obrobků nebo v hlubokých dutinách. Volně nastavitelná snímací síla umožňuje snímání obrobků s velmi tenkými stěnami při minimálních měřicích silách, ale také použití těžkých doteků o maximální síle.


» více
m&h Rádiová dotyková sonda RWP38.41


Kompaktní rádiová sonda RWP38.41 byla vyvinuta pro stroje, u kterých je nutné přenášet signál na velké vzdálenosti a infračervený přenos není prostorově dostačující. Výborně se hodí pro použití v obráběcích centrech, která mají limitovaný maximální průměr nástroje a omezenou výšku osy Z, především pak pro 5-ti osé hlavy. Lze ji libovolně prodloužit a skvěle se hodí pro komplexní měření. Díky obousměrné funkci může být provozována s rádiovým systém ustavování nástrojů RWT35.50 a pouze s jedním přijímačem RWR95.40. Vybavená upínačem nástrojů s patentovanou technologií THERMO-LOCK®  poskytuje sonda i přes velké teplotní rozdíly přesné výsledky měření.


» více
m&h Teplotní sonda RWTP20.44


Teplotní sonda RWTP20.44 se používá u velkých obráběcích center a u 5-ti osých strojů. Automaticky eviduje teplotu obrobku před a během obrábění (patentováno). To umožňuje řízení výrobních procesů a úpravu parametrů obrábění během výroby. Parametry závislé na teplotě mohou být včetně tolerance s jistotou stanoveny ještě před tím, než přejde obrobek do další fáze obrábění. Tím je zajištěna stálá vysoká výrobní kvalita.


» více
m&h Rádiová dotyková sonda RWT35.50


Systém ustavování nástrojů RWT35.50 s rádiovým přenosem a variabilními polohami pro vertikální soustruhy, velké frézky a obráběcí centra. Díky magnetické přídržné síle lze systém manuálně a bez použití nářadí umístit na nejrůznější místa v pracovním prostoru stroje. Systém, který je přihlášený k patentování, vykazuje velmi vysokou úroveň manuální opakovatelnosti. V prostoru pro obrábění a při obsluze nepřekáží žádné kabely nebo jiný hardware. Měření nástroje tak probíhá pouze jedním přístrojem, i u strojů s kyvadlovým obráběním.


» více
m&h Rádiový přijímač RWR95.40


Kompaktní rádiový přijímač RWR95.40 komunikuje se všemi rádiovými sondami od m&h a lze jej snadno namontovat na optimálním místě ve stroji. Přenos naměřených údajů a teplotních dat probíhá ve vysoce propustném kmitočtovém pásmu 433 MHz. Během zapnutí jsou v okolí neustále kontro- lovány rušivé frekvence (SCS). Rušené kanály jsou zablokovány, nerušené se zobrazí pro použití. Tím se rádiový přenos přizpůsobuje měnícím se podmínkám.


» více
m&h Radio-wave Touch Probe RWP20.50


m&h RWP20.50 radio-wave touch probes are available in two different frequency ranges. As a technology pioneer, m&h long ago introduced the first reliably functioning probe with radio-wave transmission of the measurement signals onto the market. The industrial frequency band of 433 MHz is still used today for reliable transmission of time-critical signals. The new radio-wave touch probe is still compatible with existing equipment in  the available 433 MHz version. Alternatively to this, the new m&h RWP20.50 radio-wave touch probe is also available with a new radio transmission technology in the frequency range of 2.4 – 2.4835 GHz.


» více
m&h Radio-wave Receiver RWR95.50


The compact radio-wave receiver RWR95.50 communicates with m&h radio-wave touch probes in the 2.4 GHz range and can be easily mounted in the machine room.


» více


Print Print