Dotekové sondy pro obráběcí stroje
Machine Tool Probing
Řešení sondy pro obráběcí stroje od společnosti Hexagon Metrology měří díly na frézovacích strojích, obráběcích centrech, soustruzích, rotačních / frézovacích strojích, bruskách, speciálních strojích a robotech. Jak u malých výrobců, tak i u středněformátových nebo velkoformátových výrobců, nejsou díly pouze porovnávány, ale rozměry jsou kontrolovány, ještě když je díl ve stroji.

Tyto sondy pro obráběcí nástroje umožňují každodenní práci, snižují výrobní časy a náklady a zvyšují možnosti moderních strojů. Typy sond zahrnují infračervené dotykové sondy, radiové dotykové sondy a seřizovače nástrojů, spolu s nezbytným softwarem a aplikační podporou.
Sondy m&h pro obráběcí stroje


Dotykové sondy m&h měří díly ve frézovacích strojích, v obráběcích centrech, soustruzích, kombinovaných soustružnicko-frézovacích centrech, bruskách, ve speciálních strojích a v robotech. Stálá kvalita výroby vyžaduje používání spolehlivého a přesného nástrojového vybavení. Jedním z podstatných požadavků jsou přesné údaje o nástroji. Dotykové sondy m&h určené k měření nástrojů detekují délku a poloměr nástroje přímo ve stroji.


» více

m&h Infračervené dotykové sondy


m&h Infračervené dotykové sondy jsou spínací sondy. Při najetí na plochu obrobku se dotek vychýlí a infračerveným světlem se spínací signál přenese k přijímači v prostoru stroje. Bezporuchový přenos signálu mezi sondou a přijímačem je hlavním kritériem pro spolehlivé měření v obráběcím centru.


» více

m&h Rádiové dotykové sondy


m&h Rádiové sondy jsou spínací sondy. Při najetí na plochu obrobku se dotek vychýlí a pomocí rádiových vln se spínací signál přenese k přijímači. Bezporuchový přenos signálu mezi sondou a přijímačem je hlavním kritériem pro spolehlivé měření v obráběcím centru. Rádiový přenos probíhá v kmitočtovém pásmu 433 MHz, které je mezinárodně podporované a disponuje velkou propustností. Na digitálním displeji sondy a na přijímači lze volně nastavit 64 kanálů. Patentovaná technologie SCS  (Self-Channel-Select) přijímače řízeného mikroprocesorem reaguje neustálou kontrolou okolí na rušivé signály. Přijímač zablokuje rušené frekvence pro další použití a navrhne nejlepší alternativní frekvenci. Kombinací těchto dvou technologií je zaručen spolehlivý rádiový přenos.


» více

m&h Teplotní sonda


Teplotní sonda od m&h automaticky eviduje teplotu obrobku před a během obrábění (patentováno) Bezporuchový přenos signálu mezi sondou a přijímačem je hlavním kritériem pro spolehlivé měření v obráběcím centru. Technologie HDR (High-Data-Rate) vyvinutá společností m&h a nastavitelné vysílací výkony zaručují u přenosu pomocí infračerveného světla spolehlivost procesů. Použití frekvenčního pásma s velkou propustností a technologie SCS (Self-Channel-Select) vyvinutá společností m&h zajišťují u přenosu pomocí rádiových vln bezporuchovou funkci s velkým dosahem. Tím je zajištěna stálá vysoká výrobní kvalita.


» více

m&h Výrobní sondy


m&h Výrobní sondy a jejich přesná mechanika se přizpůsobí jakýmkoliv parametrům stroje. Těmi jsou například neustálé vibrace, zvýšené teploty a chladicí kapalina. Za všech těchto podmínek jsou přesné mechanismy společnosti m&h schopny fungovat bez opotřebení a s vysokou přesností po dlouhá léta.


» více

m&h Laserové systémy ustavování nástrojů


Bezkontaktní přesné měření umožňuje automatickou kontrolu opotřebení nástroje nebo zlomení nástroje. Předpokladem správnosti těchto měření jsou přesná nástrojová data. Data se automaticky přenesou do tabulky nástrojů v řídicí jednotce. Pravidelná kontrola zlomení a opotřebení nástroje zvyšuje spolehlivost výroby. Spolehlivým a časově úsporným řešením jsou laserové dotykové sondy od m&h.


» více

m&h Systémy ustavování nástrojů


Pro zajištění konstantní výrobní kvality je nutné používat nezávadné nástroje. Jedním z předpokladů jsou přesná data nástroje. Dotykové sondy od m&h detekují délku a poloměr nástrojů přímo ve stroji. Data se automaticky přenesou do tabulky nástrojů v řídicí jednotce. Pravidelná kontrola zlomení a opotřebení nástroje zvyšuje spolehlivost výroby. Spolehlivým a časově úsporným řešením jsou dotykové sondy od m&h.


» více

m&h Měřicí software


Jako technologickému lídrovi v oblasti měření obrobků a nástrojů na obráběcích strojích byla společnosti m&h již velmi brzy jasná nutnost inovativních softwarových řešení pro výkonné měření při výrobním procesu. Aby bylo možné vyhovět požadavkům současné výroby, je nutné používat nákladově efektivní, snadno ovladatelná a výkonná řešení.
Abychom mohli vyvinout vysoce kvalitní software, promítají se ve všech fázích vývoje naše zkušenosti a poznatky o měření na obráběcím stroji. Je jedno, jestli se jedná o rychlé osazení, kontrolu kritických rozměrů ve výrobním procesu nebo o komplexní analýzy kvality – nabídka softwaru společnosti m&h je zaměřena na potřeby uživatelů stroje, výrobních a procesních inženýrů a pracovníků kvality.


» vícePrint Print