Základní hodnoty

Společnost Hexagon se řídí šesti základními hodnotami vytvářejícími základ skupiny Hexagon:

Jsme ORIENTOVANÍ NA ZISK.
Dáváme přednost výkonnosti před formálními postupy, stanovujeme si měřitelné cíle a společně usilujeme o dosažení požadovaných výsledků.

Jsme PROFESIONÁLNÍ.
Jsme čestní profesionálové, kteří vědí, jak důležité je rozumět vlastnímu podnikání, překonávat očekávání a vyhýbat se politizování.

Jsme ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKY.
Víme, že úspěch našich zákazníků je hlavním předpokladem našeho úspěchu a že jeho základem je naše schopnost otevřené komunikace a stanovení jasných cílů vycházejících z jejich potřeb.

Jsme INOVATIVNÍ.
Uvědomujeme si důležitost inovace při uspokojování neustále se měnících potřeb našich zákazníků, nutnost rychlé reakce na příležitosti a jejich využívání.

Jsme PODNIKAVÍ.
Neobáváme se zkoušet nové věci a využíváme naši decentralizovanou strukturu k přijímání rychlých rozhodnutí, podstupování kalkulovaných rizik a hledání nových příležitostí.

Jsme ANGAŽOVANÍ.
Naše živá energie a angažovanost je patrná v našem nasazení pro práci, nadšení pro to, čím se zabýváme, a rychlosti, se kterou dosahujeme cílů.

Hexagon Metrology je součástí skupiny Hexagon (Nordic Exchange: HEXA B). Hexagon je předním globálním poskytovatelem technologií pro projektování, měření a vizualizace. Řešení společnosti Hexagon pomáhají zákazníkům udržovat náskok před měnícím se světem při projektování, měření a určování polohy objektů, zpracovávání a prezentaci dat. Další informace najdete na adrese www.hexagon.com.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Zde najdete kontakty na naše servisní a prodejní oddělení

» Kontakty

» Poptávkový formulář

Centrála:
Hexagon Metrology s.r.o.
Litvínovská 609/3
Prosek
190 00 Praha 9
Czech Republic

Pevná linka:
+420 272 680 830
Print Print