Software
Software for all your Metrology requirements
Společnost Hexagon Mnejoblíbenější softwarový etrology je největším softwarovým vývojářem v metrologickém průmyslu a nabízí širokou škálu vlastními silami vyvinutých a individuálně přizpůsobitelných softwarových balíků, jež přinášejí inteligentní a efektivní získávání, analýzu, správu a prezentaci shromážděných dat.

Společnost Hexagon Metrology produkuje světově nejoblíbenější softwarový balíček pro rozměrovou metrologii, jenž kromě vlastního jádra nabízí řadu modulů pro souřadnicové měřicí stroje, zprostředkovává rozhraní pro optické stroje, přenosná měřicí ramena, laserové trackery, CNC stroje a zařízení jiných značek než Hexagon Metrology. K dispozici jsou rovněž speciální aplikace k měření ozubených kol, lopatek a dalších specializovaných geometrických prvků.

Nezávislí softwaroví partneři zajišťují další specializované softwarové balíčky pro určitá zařízení společnosti Hexagon Metrology, jež naši podnikovou produktovou nabídku doplňují.
PC-DMIS EMS


Základem řešení EMS je software PC-DMIS. Jedná se o systém metrologického programování s otevřenou architekturou a podporou CAD. Software PC-DMIS poskytuje uživatelům nástroje, jež potřebují k měření libovolného druhu geometrie jakéhokoli dílu s využitím širokého rozsahu měřicích strojů.


» více

I++ Simulator


Simulátor I++ je samostatný softwarový balíček pro simulaci kompletního měřicího procesu. Realistické a ucelené monitorování kolizí lze provést pouze vizualizací celého procesu (stroje, snímače, výměníků nástrojů, nástrojů, přípravku a obrobku).


» více

QUINDOS


QUINDOS je ideální software pro souřadnicové měřicí stroje, kontrolní centra ozubených kol a veškeré další aplikace. QUINDOS je pravděpodobně nejvýkonnějším softwarem pro souřadnicové měřicí stroje v oblasti rozměrové souřadnicové metrologie. Software QUINDOS lze díky otevřené architektuře propojit nejenom se souřadnicovými měřicími stroji z produkce skupiny Hexagon Metrology, ale spustit lze i u řady SMS od jiných výrobců.


» více

SpatialAnalyzer


SpatialAnalyzer® (SA) je výkonný, sledovatelný a snadno použitelný měřicí analytický softwarový balíček vytvořený na míru pro skupinu přenosných souřadnicových měřicích strojů Hexagon Metrology.


» více

CAD CAM Software


CAD/CAM (computer-aided design a computer-aided manufacturing) označuje počítačový software, který je určen k navrhování i výrobě produktů. Computer-aided design (CAD) znamená používání počítačových systémů pro vytváření, úpravy, analýzu nebo optimalizaci návrhu. CAD software se používá ke zvýšení produktivity, kvality návrhu, zlepšení komunikace prostřednictvím dokumentace a k vytvoření databáze pro výrobu. Computer-aided manufacturing (CAM) software slouží k řízení obráběcích strojů a souvisejícího průmyslového strojního vybavení pro účely automatizace výrobního procesu. CAM umožňuje převést digitální návrh od konceptu k realitě.


» více

Software pro souřadnicové měřicí stroje


Se správně zvoleným softwarem bude měření snadné, ať už budou vaše potřeby měření dílů jakékoli. Klasickým softwarovým produktem pro souřadnicové měřicí stroje je PC-DMIS – přední světový software pro SMS. Pro složitější situace je ideálním měřicím softwarem ke kontrole rozměrů produkt QUINDOS. Software Surfer EVO je výkonné a flexibilní řešení. Software Surfer EVO je dokonalým produktem pro rychlou konverzi nezpracovaných dat měření (získaných přímo z výrobního procesu) na hodnotné informace.

Skenování měřicími systémy DEA probíhá nejlépe v prostředí softwaru DIGISCAN a správnou volbou pro vytváření statistik je softwarový balíček DataPage. Nesmíme zapomenout zmínit software PolyWorks. Tento produkt je kompatibilní s některými souřadnicovými měřicími stroji DEA.» více

Software pro laserové skenery


V oblasti používání laserových skenerů sehrává software zcela zásadní roli. Výkonné programy podporují používání skenerů v kombinaci s přenosnými měřicími rameny, systémy Laser Tracker či pevnými souřadnicovými měřicími stroji. Společnost Hexagon Metrology dokáže sestavit dokonalý softwarový balíček pro libovolnou měřicí úlohu.


» více

Software pro systémy Laser Tracker


Silná konkurence a zvýšená vnímavost nákladové stránky vyžadují přísnější monitorování výrobních cyklů a rychlejší kontrolu kvality k omezení prostojů. Pokud chcete být za těchto podmínek úspěšní, potřebujete co nejlepší podporu.

Společnost Hexagon Metrology a naši specializovaní softwaroví partneři znají požadavky zákazníků a vyvíjejí spolehlivá přizpůsobená softwarová řešení k využití u systémů Laser Tracker.» více

Software pro multisenzorové a optické systémy


Kvalita vašich výrobků se nejlépe projeví při použití našeho softwaru pro optické a multisenzorové měřicí systémy. Software spolehlivě prokáže, zda jsou díly v mezích tolerancí. Potřebné služby poskytne v takových případech osvědčený měřicí program PC-DMIS: součástí této skupiny je i software PC-DMIS Vision, navržený speciálně pro použití v kombinaci s optickými a multisenzorovými měřicími systémy.

Tento software integruje CAD přímo do měřicího procesu. Uživatel tak může pracovat na 3D CAD modelech a vyvíjet, testovat a upravovat programy pro optické a multisenzorové měření. Měřicí technici mohou bez komplikací získávat informace z modelů – bez zásahů programátora.» více

Software pro kontrolu „přímo v obráběcím stroji“


Zmetkovitost a nutnost oprav dílů jsou ve většině podniků primárními příčinami časových ztrát a zbytečných nákladů. Máme však dobré zprávy: zmetkovitost a opravy dílů jsou často důsledkem problémů, které lze snadno vyřešit. Celý trik spočívá ve stanovení slabin procesů – pomocí metrologického softwaru pro CNC sondy, jímž je například software PC-DMIS NC.

Není divu, že software PC-DMIS dobývá svět CNC výroby. Softwarové produkty PC-DMIS NC jsou moderní měřici systémy ke kontrole procesů v CNC strojích. Monitorují veškeré procesy, přičemž díly stále zůstávají ve stroji. Měření v reálném čase se tak stává skutečností a uživatelé mohou velmi rychle identifikovat všechna slabá místa.» více

Software pro přenosná měřicí ramena


Přenosná měřicí ramena usnadňují úlohy monitorování výrobních procesů a pomáhají při řešení problémů ještě předtím, než vyvstane nutnost nákladného přepracovávání. Tyto přenosné souřadnicové měřicí stroje odhalují svůj plný potenciál v kombinaci se softwarem, který je stejně výkonný jako samotné zařízení. Společnost Hexagon Metrology poskytuje všestranná řešení odpovídající takovým požadavkům.


» více

Software pro teodolity a laserové stanice


Průmyslové teodolity a laserové stanice od společnosti Hexagon Metrology mají softwarovou architekturu otevřeného systému. 3D souřadnice lze zachycovat s podporou počítače a ukládat offline prostřednictvím karty PCMCIA. Použít lze jakýkoli software ke kontrole a zpracování dat. Architektura otevřeného systému umožňuje jednoduchá propojení se softwarem v systému Windows®.


» více

Software pro systémy ke kontrole trubek


Softwarová řešení společnosti Hexagon Metrology jsou zosobněním mimořádné praktické použitelnosti, stability a minimalizací doby potřebné k zaučení. Společnost Hexagon Metrology vyvinula vysoce specializovanou aplikaci k měření trubek, jež má speciální funkce k automatickému ustavení nejrůznějších strojů k ohýbání trubek prostřednictvím přizpůsobených rozhraní.


» více

Software pro skenovací systémy pracující na principu bílého světla


Softwarovou sadu pro skenovací systémy pracující na principu bílého světla od společnosti Hexagon Metrology tvoří nejrůznější softwarové produkty s přidanou hodnotou, jež zvyšují výhodnost používání skenovacích platforem. Tato softwarová sada spolu s inovačními podnikovými procesy výrobcům umožňuje přejít od tradičních metod nákladných kontrolních přípravků a jiných technologií k flexibilnímu bezkontaktnímu měření rozměrů.


» vícePrint Print