Snímací hlavy
Probe Heads
Snímací hlava tvoří srdce každého souřadnicového měřicího stroje. V kombinaci se snímací sondou vytváří data měření během kontrolních cyklů.

Manuální hlavy pro dotekové spínací sondy poskytují mimořádné základní možnosti. Automatické snímací hlavy rozšiřují tyto možnosti o kinematickou rychlospojku pro připojení skenovacích sond a laserových skenerů. Naše kontinuální (mikropolohovatelné) hlavy  nabízejí flexibilitu pomocí servopohonu, takže dotek je možné nastavit do libovolného směru.
HH-A-T2.5 / HH-AS-T2.5 Automatické 2,5° snímací hlavy


Snímací hlava HH-A-T2.5 je schopna indexování s krokem 2,5° a dosahuje jedinečných 12 240 poloh.

Hlava je osazena kinematickou  rychlospojkou (TKJ), kterou lze připojit k Multiwire rozhraní a zajistit tak podporu více senzorů.

Rychlospojku  TKJ lze vyměnit buď ručně bez dalších omezení, nebo automaticky pomocí výměníku nástrojů HR-R.» více
HH-A-H2.5 / HH-AS-H2.5 Automatické HD snímací hlavy


Snímací hlava HH-A-H2.5 je schopna indexování s korkem 2,5° a dosahuje jedinečných 20 736 poloh díky zvýšené rotaci osy A (± 180°).

Hlava je osazena kinematickou rychlospojkou pro vysoké zatížení (HDKJ), kterou lze připojit k Multiwire rozhraní a zajistit tak plnou podporu více senzorů.

Na rychlospojku  HDKJ lze nasadit nástavce o délce až 750 mm. Laserové skenery a skenovací sondy lze podporovat dále od osy rotace než u konvenčních snímacích hlav díky kombinaci mimořádného točivého momentu a adaptéru HDKJ.

Rychlospojku HDKJ lze vyměnit buď ručně bez dalších omezení, nebo automaticky pomocí výměníku nástrojů HR-R vybaveného volitelným výměníkem modulů HR-RH ‚Heavy duty‘.» více
HH-T Manuální snímací hlava


Spolehlivá, flexibilní a levná - HH-T je kloubová snímací hlava, kterou je možné ručně otáčet do nekonečného počtu úhlových poloh. Dá se nastavit do libovolného úhlu.


» více
HH-MI Manuální snímací hlava


HH-MI je snímací hlava s přesně indexovatelnou dotykovou sondou. HH-MI se dokáže nastavit do 168 poloh a otáčí se v krocích po 15° bez nutnosti opětovné kalibrace.


» více
HH-MI-M Manuální snímací hlava M8


HH-MI-M je snímací hlava s přesně indexovatelnou dotykovou sondou. HH-MI-M se dokáže nastavit do 168 poloh a otáčí se v krocích po 15° bez nutnosti opětovné kalibrace. Lze k ní připojit všechny sondy a příslušenství se závitem M8.


» více
HH-A / HH-AS Automatické 7,5° snímací hlavy


Tato plně motorizovaná, vysoce přesná snímací hlava je univerzální systémová komponenta, kterou je možné použít s libovolným modelem souřadnicového měřicího stroje a od libovolného výrobce. Dá se použít s nástavci dlouhými až 300 mm.

Senzory je možné připojit k hlavě pomocí kinematického kloubu (HH-A-T7.5 a HH-AS-T7.5) nebo závitového připojení M8 (HH-A-M7.5 a HH-AS-M7.5).

Snímací hlavy jsou schopny indexace v 7,5° přírůstcích a dosahují 720 jedinečných poloh.» více
HH-A / HH-AS Automatické 5° snímací hlavy


Tato plně motorizovaná, vysoce přesná snímací hlava je univerzální systémová komponenta, kterou je možné použít s libovolným modelem souřadnicového měřicího stroje od libovolného výrobce. Dá se použít s nástavci dlouhými až 300 mm.

Senzory je možné připojit k hlavě pomocí kinematického kloubu (HH-A-T5 a HH-AS-T5) nebo závitového připojení M8 (HH-A-M5 a HH-AS-M5).

Snímací hlavy jsou schopny indexace v 5° přírůstcích a dosahují 3024 jedinečných poloh.» více
HH-ACW-43MW Kontinuální hlava


Kontinuální hlava HH-ACW-43MW je přesný mechanismus pro vysoké zatížení schopný rychle natočit sondu do libovolného úhlu a přesně sledovat 3D trajektorie. Její rychlost a pohyb jsou nepřetržitě řízeny řídicí jednotkou systému, aby bylo dosaženo maximální efektivity stroje.


» více
Optický snímač PRECITEC LR


Optický snímač PRECITEC Lateral Resolution (LR), nabízející vynikající kvalitu měření pro řadu složitých povrchů a typů materiálů, je univerzální laserový skener s bílým světlem pro celou řadu průmyslových aplikací včetně měření drsnosti a síly stěny.

Snímač PRECITEC LR přidává možnost bezkontaktního měření k dotykovému snímání a skenování souřadnicových měřicích strojů (SMS), a lze ho automaticky vyměňovat s dotykovými sondami, takže vzniká multisenzorové, komplexnější měřicí řešení.» více


Print Print