Sensors for Optiv
Sensors for Optiv
Výhody multisensorové technologiei. Díky kombinaci dotykových a bezkontaktních měřicích sond, poskytují měřicí stroje Optiv výhody několika sond do jednoho multisensorového systému. Nyní lze provádět široký rozsah různých úloh měření dílu pomocí čidla nejvhodnějšího pro jednotlivé úlohy – během jedné operace upnutí a jednoho měřicího programu. Technologie multisensor z velké části odstraňuje potřebu investic do několika různých měřicích strojů. Modulární konstrukce systémů také ponechává otevřené všechny možnosti pro budoucí měřicí úlohy.


Vision sensor


Snímač vision je měřicí sonda pro zpracování obrazu u měřicích strojů Optiv. Může provádět bezkontaktní měření na nejmenších předmětech s nejužšími tolerancemi s uskutečňováním takového druhu úkolů, kterých by nemohlo být dosaženo dotekovou sondou, přičemž se zabraňuje deformacím kontrolovaného dílu, často způsobovanými mechanickými sondami. Měřený předmět je zachycen pomocí čoček na maticové (CCD) kameře. Optické signály se přeměňují na digitální obraz a dále zpracovávají k výpočtu souřadnic měřených bodů postupy zpracovávání obrazu v balíčku měřicího softwaru PC-DMIS Vision.


» více
Through-The-Lens laser (TTL laser)


Laser TTL a zobrazovací sonda pro zpracování obrazu sdílí jednu a tu samou optickou trasu ("Skrz čočky"). Tento koaxiální princip umožňuje hladké přepínání mezi kamerou a laserem. Jelikož tento koncept neovlivňuje odstup mezi dvěma snímači, nedochází ke ztrátám měřicího rozsahu ve směru osy X a kalibrace je omezena na minimum.


» více
Čidlo chromatického bílého světla (CWS)


Čidlo chromatického bílého světla (CWS) je vysoce efektivní skenovací čidlo. Je založeno na principu měření soustředěného světla a pracuje pomocí skenování chromatické hloubky. Tato technika využívá speciální čočky, které různě lámou bílé světlo v závislosti na jeho vlnové délce za účelem měření vzdálenosti.Rozlišení systému proto závisí na intenzitě světla odraženého od povrchu kontrolovaného dílu.


» více


Print Print