QUINDOS
QUINDOS - Coordinate metrology software
QUINDOS je ideální software pro souřadnicové měřicí stroje, kontrolní centra ozubených kol a veškeré další aplikace. QUINDOS je pravděpodobně nejvýkonnějším softwarem pro souřadnicové měřicí stroje v oblasti rozměrové souřadnicové metrologie. Software QUINDOS lze díky otevřené architektuře propojit nejenom se souřadnicovými měřicími stroji z produkce skupiny Hexagon Metrology, ale spustit lze i u řady SMS od jiných výrobců.


QUINDOS Basic


QUINDOS je nejvýkonnějším analytickým nástrojem pro mnoho typů souřadnicových měřicích strojů a nejrůznější mechanické aplikace, především v oblasti energetického, automobilového, leteckého a strojírenského průmyslu. Struktura databáze obsahuje veškerá data získaná měřením, jež jsou pak přístupná pro další zpracování a generování sestav. Účinnost měřicího procesu zlepšuje množství velmi specializovaných funkcí.


» více
QUINDOS CAD


Verze QUINDOS 7 je vybavena jádrem systému CAD umožňujícím zobrazování, přibližování, posouvání a otáčení dílů v režimu 3D. Tato funkce není k dispozici jen pro stávající modely CAD, ale i pro měření bodů a prvky výsledků v tradičním režimu výuky. QUINDOS poskytuje rozhraní pro systémy CATIA, Unigraphic (UG) a Pro/Engineer (Pro/E).


» více
QUINDOS Gears


Software QUINDOS slouží k jednoduchému a rychlému měření ozubených kol. Provozní rozsah souřadnicového měřicího stroje zajištěný odpovídajícími možnostmi softwaru QUINDOS se rozšiřuje na plnohodnotné zařízení k měření ozubených kol. Je pouze třeba zadat určité specifické parametry k měření ozubených kol. Všechny dráhy pohybu, snímací body a skenovací linie se vytvářejí automaticky. Na rozdíl od tradičních strojů k měření ozubených kol je použití otočného stolu v průběhu měření možné, avšak na souřadnicovém měřicím stroji se softwarem QUINDOS není vyžadováno. Díky tomu je možné nákladově efektivní měření na paletách s přínosem v podobě vysoké výkonnosti.


» více
QUINDOS – ozubárenské nástroje


Společnost QUINDOS nabízí veškeré funkce potřebné k měření ozubárenských nástrojů. Z důvodu vysokých nároků na přesnost přináší měření ozubárenských nástrojů užitek pouze v kombinaci s vysoce přesnými souřadnicovými měřicími stroji. Je pouze třeba zadat určité specifické parametry k měření. Všechny dráhy pohybu, snímací body a skenovací linie pro měřicí stroj se vytvářejí automaticky. Aktuální stupeň kvality se vyhodnocuje v souladu se zavedenými standardy ISO a DIN.


» více
QUINDOS Worms


QUINDOS nabízí softwarové řešení splňující veškeré požadavky měření válcových šnekových kol, šnekových kol nebo globoidních převodů. Válcová šneková kola lze měřit při upevnění ve vodorovné i ve svislé poloze. Šneková kola válcových šnekových převodů lze vyhodnocovat podle profilu a šroubovice, házivosti, rozteče, topografie a míry přes kuličky. Je možné provádět měření u velkého množství různých dílů na paletách, neboť není vyžadován otočný stůl.


» více
QUINDOS PowerTrain


Měřicí software QUINDOS umožňuje kontrolu téměř veškeré speciální geometrie pohonných jednotek současné průmyslové výroby. Se správnou volbou softwaru QUINDOS snadno provedete měření a kontrolu dílů jako jsou například vačkové hřídele, API závity, šroubové kompresory nebo krokové převodovky. Žádný jiný software nenabízí tak široký rozsah řešení pro speciální měření, jako QUINDOS. Značný důraz je zde kladen na snadnost používání. Silná stránka softwaru QUINDOS spočívá v cenově efektivním měření speciální geometrie.


» více
QUINDOS Reshaper


QUINDOS Reshaper je univerzální software pro různé aplikace. Byl vyvinut pro zpracování a analýzu mraků bodů generovaných laserovým snímačem CMS na 3D souřadnicových měřicích strojích při vysokých rychlostech, nebo s mobilním ramenem ROMER Absolute Arm, či na jiných měřících zařízeních. Mohou být zpracovány také soubory dat z CT skeneru (počítačová tomografie skener).S QUINDOS Reshaper uživatelé dosáhnou svého cíle efektivně - nezávisle na dostupném hardwaru bez časových omezení.


» více
QUINDOS – různé možnosti


Kromě možností pro speciální díly nabízí měřicí software QUINDOS také vylepšení používaná pro různé skupiny dílů (například pro paletové měření programování offline, optimální 2D shodu). Tyto podpůrné možnosti slouží ke zvýšení účinnosti softwaru QUINDOS a ke zvyšování jeho technologického náskoku před jinými měřicími softwary. QUINDOS je totiž více než měřicí software – QUINDOS je filozofie!


» více


Print Print