Produkty
Automatizovaná řešení

Továrna zítřka bude inteligentní a digitální a montážní procesy budou chápány jako zpracování dat. Automatizace bude hrát významnou roli ve všech průmyslových oborech. Společnost Hexagon Metrology nabízí to pravé řešení pro plně automatizované měření a řízení procesů již dnes. Na lince, poblíž linky, dotykové, bezkontaktní a vždy podpořené univerzálními softwarovými nástroji – společnost Hexagon Metrology nabízí to pravé automatizované řešení, které zajistí maximální efektivitu, jako ideální základ pro plně integrované sledování kvality.

» více
SMS - malé a středně velké

Malé a středně velké souřadnicové měřicí stroje (SMS) společnosti Hexagon Metrology můžete využít k trojrozměrnému měření malých a středně velkých dílců bez kompromisů ve výkonnosti či přesnosti. Přímo z modelů CAD můžete rychle vytvářet měřicí programy.

Získejte užitek ze zvýšení kvality a zlepšení procesů s podporou těchto stacionárních souřadnicových měřicích strojů! Souřadnicové měřicí stroje této třídy jsou vhodné pro měřicí úlohy téměř v jakémkoli průmyslovém prostředí, jež vyžaduje přesnost, opakovatelné výsledky a automatizované měření rozměrů.

Ať už hledáte základní model nebo již máte zkušenosti se souřadnicovými měřicími systémy a snažíte se zlepšit zajišťování kvality či zvýšit kapacitu kontroly – nabídneme vám vždy požadované výrobky i odborné poradenství.» více
SMS - velké

Největší stacionární mostové a portálové 3D souřadnicové měřicí stroje (SMS) od společnosti Hexagon Metrology podávají ohromující výkon. Není to pouze kapacita těchto obrů ve světě měřicích systémů, které ponechávají ostatní ve stínu: ohromují také robustními materiály, stabilní konstrukcí a vysokou přesností – v dílnách, výrobních halách nebo v měřicích střediscích. SMS mohou pracovat jako samostatné systémy nebo jako stanice ve výrobních buňkách.

Silné stránky strojů jsou zvláště viditelné, pokud jsou používány pro trojrozměrné měření velkých dílů a sestav v leteckém průmyslu, obraně, loďařství a v energetickém průmyslu. Chcete-li měřit velké obrobky s vysokým výkonem, volbou těchto třísouřadnicových měřicích strojů uděláte správné rozhodnutí.» více
SMS - horizontální ramena

Výhody souřadnicových měřicích přístrojů (SMS) s horizontálními rameny od společnosti Hexagon Metrology se projeví zvláště při prohlídkách plechových součástí v automobilovém průmyslu nebo jiných součástí o velkém objemu v letectví, loďařství, obraně, výrobě spotřebního zboží, strojírenství a v železničním průmyslu. Jejich otevřená konstrukce dovoluje přímý přístup k součásti, což představuje významné usnadnění zakládání a vykládání. Horizontální SMS lze také integrovat do automatizované výrobní linky, např. automatizace výroby karoserií automobilů.

Velké množství aplikací SMS je zajištěno různými konstrukcemi a třídami strojů s různým poměrem cena/výkon.» více
SMS - dílny

V dílenských podmínkách bychom se mohli domnívat, že dosažení přesných výsledků měření zde není možné. Použitím specializovaných dílenských souřadnicových měřicích strojů společnosti Hexagon Metrology je přesnost měření zaručena i ve výrobním prostředí. Tato zařízení jsou ideální pro koncepci štíhlé výroby (lean production) a provozní buňky, kde umožní automatizovanou kontrolu přímo v místě výroby. Specializovaná softwarová rozhraní umožní provádění kontroly i méně zkušeným uživatelům pouhým ukázáním a kliknutím.

Výrobky této třídy zachovávají vysokou přesnost ve velkých teplotních rozsazích. Díky speciálním dílenským funkcím a automatické teplotní kompenzaci nedochází v nepříznivých podmínkách výrobního provozu ke snížení výkonu (například působením vibrací či nečistot).» více
Měřidla & ruční nástroje

Přesné přístroje pro měření rozměrů

Přesné měřicí přístroje TESA mají vynikající pověst díky své kvalitě, spolehlivosti a dlouhé životnosti.

Více než 70 let se společnost TESA odlišuje na trhu od konkurence prostřednictvím svých vynikajících produktů, svou unikátní odborností v mikromechanice a přesném obrábění, a také svými prokázanými zkušenostmi v oblasti měření rozměrů.

Nejvýznamnější produkty širokého portfolia přístrojů TESA jsou skutečnými standardy pro kontrolu dodávaného zboží, stejně jako pro výrobní dílny a laboratoře kontroly kvality.Často jsou zde zásadními nástroji mikrometry, číselníková měřidla, indukční sondy a posuvná měřítka, abychom jmenovali alespoň některé.

Značka TESA je rovněž globálním lídrem na trhu v oblasti výškoměrů. Tyto robustní, snadno použitelné a výkonné přístroje, od nejjednodušších po nejsofistikovanější, jsou nepostradatelné pro měření rozměrů (výšky, průměru, vzdálenosti, vzdálenosti od středu) a tvarů (kolmosti a rovnosti) s možností využití v libovolných dílenských podmínkách.

>> Další informace naleznete na následující webové stránce: http://www.tesagroup.com» více
Průmyslove teodolity a laserové stanice

Cenově výhodné měření s absolutní spolehlivostí – průmyslové teodolity a laserové stanice splňují nejvyšší normy i za těch nejtěžších podmínek. Extrémní dosah měření délek nad 500 m činí z totální stanice první volbu při kontrolách a montáži velmi velkých dílů.

Průmyslové teodolity jsou již dlouhou dobu normou při optické kompenzaci satelitů a navigačních systémů a displejů head-up v letectví. Otevřená architektura systémuumožňuje uživatelům z rozdílných oblastí jeho využití přizpůsobit jej svým individuálním potřebám. K dispozici jsou přitom již hotové obslužné softwary (PC-DMIS), případně je možno si odladit zcela nové, vlastní. Bezdotyková funkce automatického kolimátoru umožňuje průmyslovým teodolitům od společnosti Hexagon Metrology dosahovat legendárního stupně přesnosti.» více
Laserové skenery

Laserové skenery hrají v procesu zajišťování kvality klíčovou roli. 3D digitální snímání tvarů a rovin laserem je pohodlný a přesný proces. Laserové skenery se v průmyslu využívají především ke kontrole kvality geometrických tvarů a rovin, avšak využívají se i při reverzním inženýrství, dopasování dílů a v montážních aplikacích.
3D skener lze stejně jako sondu rychle a snadno nasadit do měřicího ramene nebo může s nejvyšší přesností pracovat jako součást snímacího laserového systému pevného souřadnicového měřicího stroje. Ze skenerem vytvořeného mraku bodů vytvoří software v reálném čase 3D data a ihned rozpozná odchylky od dat CAD.
Bezkontaktní skenery během několika sekund přesně nasnímají miliony bodů. Výsledný mrak bodů lze využít k vytvoření modelu CAD pro kopírování, změnu návrhu, kontrolu či archivaci dílu.


» více
Laser Tracker systémy

Dlouhodobý standard v průmyslové metrologii: Laserové měřicí systémy jsou na špici co se týče přesnosti, spolehlivosti a odolnosti mobilních souřadnicových měřicích strojů. Laser Tracker od společnosti Hexagon Metrology představuje přenosný měřicí systém, který se při přesných měřeních a kontrolách v kulovité oblasti o rozsahu až 160 m [525 stop] spoléhá na laserový paprsek.

Rozšíření nebo automatizace systému pomocí ručně naváděných skenerů, bezdrátových sond nebo robotických aplikací otevírá velké množství možných využití. Efekt: rychlá a vysoce přesná měření jsou dodávána přímo do výroby, což vede k úsporám nákladů a zlepšení kvality.» více
Dotekové sondy pro obráběcí stroje

Řešení sondy pro obráběcí stroje od společnosti Hexagon Metrology měří díly na frézovacích strojích, obráběcích centrech, soustruzích, rotačních / frézovacích strojích, bruskách, speciálních strojích a robotech. Jak u malých výrobců, tak i u středněformátových nebo velkoformátových výrobců, nejsou díly pouze porovnávány, ale rozměry jsou kontrolovány, ještě když je díl ve stroji.

Tyto sondy pro obráběcí nástroje umožňují každodenní práci, snižují výrobní časy a náklady a zvyšují možnosti moderních strojů. Typy sond zahrnují infračervené dotykové sondy, radiové dotykové sondy a seřizovače nástrojů, spolu s nezbytným softwarem a aplikační podporou.» více
Multisenzorové a optické systémy

U multisensorových technologií je flexibilita klíčová. Flexibilita v metrologii znamená svobodu volby mezi kontaktním a optickým měřením – pomocí jediného měřicího systému. Jedenpřístroj je poté dostatečný pro kontaktní a optická měření všech prvků na jednotlivých dílech.

Pro měření materiálů citlivých na dotyk jsou řešením optické měřicí systémy. Měří nedestruktivně a přesně. Díky všestrannému rozsahu optických měřicích systémů, máme správné řešení pro každou měřicí úlohu.» více
Přenosná měřicí ramena

Přenosná měřicí ramena umožňují provádět měření přímo ve výrobním prostředí, kde má vylepšení procesů největší přínos. Bez dlouhých instalačních dob, jednoduchost provozu a vždy spolehlivé 3D měření: měřící ramena, která lze vybavit různě dlouhými sondami a skenery pro měření i těžko dosažitelných bodů buď opticky, nebo dotykově.

Atraktivní poměr výkon / cena těchto přenosných souřadnicových měřicích strojů při měření a porovnání CAD daty, nebo při reverzním inženýrství znamená, že nalézají široký rozsah průmyslového využití.» více
Snímače

Komplexní řada snímacích hlav, sond, zásobníků sond a příslušenství od Hexagon Metrology pro souřadnicové měřicí stroje představuje nejnovější vývoj technologie snímání pro souřadnicové měření.

Zahrnuje širokou nabídku standardního vybavení navrženého a vyrobeného za účelem dosažení rychlého a přesného měření. Snímací systémy Hexagon Metrology zvyšují výkon a rozšiřují funkčnost SMS.» více
Systémy pro kontrolu ohýbaných trubek

Společnost Hexagon Metrology poskytuje cenově efektivní řešení pro přesné bezkontaktní měření ohýbaných trubek do úhlů až 180°. Infračervená a laserová technologie je kompatibilní se všemi měřicími rameny vyrobenými společností Hexagon Metrology. Speciální výhody: pokud dojde ke zjištění odchylky od nominálních údajů, lze poslat korekce do ohýbačky automaticky po síti.

» více
Skenery s bílým světlem

Skernery s bílým světlem představují ucelená řešení trojrozměrného optického měření, zaměřená na vylepšování konstrukčních a výrobních postupů v automobilovém a dalších průmyslových odvětvích. 3D měření je stále výraznější strategie, která umožňuje výrobní organizaci urychlit zavádění výrobků, dosahovat vyšší kvality výrobků, snižovat výrobní náklady a dosahovat vyšší ziskovosti u každého výrobku.

Řešení odHexagon Metrology nabízí společný jazyk a nástroje pro získání, komunikaci a analýzu naměřených rozměrů – spojení mezi různými závody a komunitami které se podílejí na zavedení nového produktu.» více
Software

Společnost Hexagon Mnejoblíbenější softwarový etrology je největším softwarovým vývojářem v metrologickém průmyslu a nabízí širokou škálu vlastními silami vyvinutých a individuálně přizpůsobitelných softwarových balíků, jež přinášejí inteligentní a efektivní získávání, analýzu, správu a prezentaci shromážděných dat.

Společnost Hexagon Metrology produkuje světově nejoblíbenější softwarový balíček pro rozměrovou metrologii, jenž kromě vlastního jádra nabízí řadu modulů pro souřadnicové měřicí stroje, zprostředkovává rozhraní pro optické stroje, přenosná měřicí ramena, laserové trackery, CNC stroje a zařízení jiných značek než Hexagon Metrology. K dispozici jsou rovněž speciální aplikace k měření ozubených kol, lopatek a dalších specializovaných geometrických prvků.

Nezávislí softwaroví partneři zajišťují další specializované softwarové balíčky pro určitá zařízení společnosti Hexagon Metrology, jež naši podnikovou produktovou nabídku doplňují.» více
Příslušenství

Plné využití potenciálu měřicích přístrojů a dokonalá konfigurace pro libovolné měřicí úlohy: originální příslušenství společnosti Hexagon Metrology k optimalizaci efektivity a flexibility vašeho vybavení. Optické příslušenství, bezpečnostní zařízení či síťové funkce rozšiřují měřicí systém, jenž pak vyhoví vašim jedinečným požadavkům a zajistí kvalitu i nákladovou efektivitu.

» více


Print Print