Příslušenství pro přenosná měřicí ramena
Accessories for Portable Measuring Arms
Rozšíření měřicího rozsahu, zužitkování dodatečných softwarových funkcí a používání zcela přenosných či fixních polohovatelných ramen – příslušenství pro přenosná měřicí ramena zajišťuje téměř neomezený rozsah využití. Toto volitelně dostupné příslušenství zlepšuje schopnosti a účinnost měřicích ramen. Aplikační inženýři společnosti Hexagon Metrology vám pomohou nalézt optimální baliček vybavení pro vaši měřicí úlohu.

Print Print