PC-DMIS EMS
PC-DMIS EMS
Základem řešení EMS je software PC-DMIS. Jedná se o systém metrologického programování s otevřenou architekturou a podporou CAD. Software PC-DMIS poskytuje uživatelům nástroje, jež potřebují k měření libovolného druhu geometrie jakéhokoli dílu s využitím širokého rozsahu měřicích strojů.

Produktová řada řešení EMS je pevně integrovanou skupinou softwarových produktů, jež společnostem napříč všemi průmyslovými obory umožňuje integraci systémů CAD s výrobními a kontrolními operacemi do bezproblémových metrologických systémů. Sjednocuje několik datových proudů přicházejících z různých zdrojů do jednoho a poskytuje bohatou škálu možností analýzy těchto dat. Výkazy výsledků existují v řadě formátů vhodných pro různé adresáty. Všechny moduly mají obdobné rozhraní a umožňují vzájemné sdílení dat a měřicích programů. Výrobci dostávají potřebný nástroj ke snižování zmetkovitosti, zlepšování výkonnosti a omezování nákladů.

PC-DMIS 2017 R2


PC-DMIS 2017 R2 je nejnovější verze špičkového softwarového balíku pro měření rozměrů pro souřadnicové měřicí stroje (SMS) společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence.

PC-DMIS 2017 R2 pokračuje v trendu vedoucím k větší stabilitě produktu a vylepšení uživatelského rozhraní. Tato verze představuje další významný krok kupředu, s ještě hodnotnějšími zdokonaleními, která přispívají k celkovému zlepšení pracovních postupů ve všech oblastech produktu.» více
PC-DMIS CMM


PC-DMIS® společnosti Wilcox Associates je předním světovým metrologickým softwarem. Využívají jej firmy všech velikostí po celém světě k měření dílů všemožných tvarů, velikostí a tolerancí. Software PC-DMIS usnadňuje nastavení a kontrolu veškerých prvků od přímých prizmatických dílů až po nejsložitější kontury a plochy. A protože splňuje všechny mezinárodní standardy pro software souřadnicových měřicích strojů, můžete se na své výsledky vždycky spolehnout.


» více
PC-DMIS Touch


PC-DMIS Touch is the new easy-to-use entry-level measurement software for probing applications with the ROMER Absolute Arm. It combines the simplicity of a touch-screen interface with the power of PC-DMIS measurement software.


» více
PC-DMIS Portable


Software PC-DMIS Portable přivádí výkonné metrologické nástroje do dílenského prostředí. Přenosná měřicí zařízení změnila způsob, jímž výrobci monitorují výrobu. Nyní lze provádět více měření a větší počet důmyslných analýz výsledků přímo v místě výroby či montáže dílů.


» více
Software PC-DMIS Portable pro laserové trackery


Software PC-DMIS Portable pro laserové trackery je součásti softwarové řady PC-DMIS – předního produktu v oblasti globálního 3D měřicího softwaru (více než 20 000 prodaných licencí). Software PC-DMIS umožňuje použít jedinou softwarovou řadu u všech měřicích zařízení Hexagon a prakticky u všech 3D systémů od nezávislých výrobců. Tento produkt vám zajistí stejné rozhraní pro všechna měřicí řešení, což výrazně sníží náklady na proškolování a povede k mnohem vyšší flexibilitě kontrolních specialistů při jeho využívání.


» více
PC-DMIS Vision


Společnost Wilcox Associates přenesla výkon softwaru PC-DMIS do oblasti optického měření a stanovila tak dlouhodobý standard softwaru SMS založeného na systému CAD. Systém PC-DMIS Vision nyní přináší s těmito nástroji nový výkon do světa úloh programování a kontroly dílů v optických měřicích strojích.


» více
DATAPAGE+ SPC


Doby, kdy bylo statistická řízení procesů (SPC) volitelnou možností, kdy se jednalo o něco, co bude možná smysluplné někdy v budoucnosti, jsou nenávratně pryč. Dnes každá společnost, která chce být konkurenceschopná, ví, že SPC je nejužitečnějším nástrojem řízení procesů, který je v současnosti k dispozici.

Zbrusu nový program DataPage+ byl kompletně přepracován. Byly použity nejlepší funkce programů DataPage a Dataview a byly zapracovány do zcela nového uživatelského prostředí, s nespeciální databází a zcela přizpůsobitelnými nástroji pro monitorování a generování sestav.» více
PC-DMIS Gear


Software PC-DMIS Gear usnadňuje měření ozubených kol Měření ozubených kol bývalo na souřadnicových měřicích strojích vždy problematické. Rozhodování o nejlepším způsobu kontroly a interpretace výsledků bývaly po dlouhou dobu doménou expertů. Pouhá představa o správné orientaci ozubených kol vyžadovala řádnou dávku odbornosti. Software PC-DMIS Gear tyto spletitosti eliminuje a i neodborníkům umožní rychlé a produktivní zahájení měření ozubených kol.


» více
PC-DMIS Blade


Software PC-DMIS Blade zjednodušuje úlohu vytváření měřicích programů pro lopatkové listy. Tento software, vyvinutý v partnerství s nejrůznějšími výrobci lopatkových listů, přestavuje řešení „na klíč“ pro analogové skenování částí listů.  Software PC-DMIS Blade disponuje grafickým uživatelským rozhraním s jednoduchou obsluhou, jež zákazníkům umožňuje rychlou identifikaci dílů, výběr částí k provedení měření a iniciaci skenovacích sekvencí. Nastavení skenování různých typů lopatkových listů je jednoduchou záležitostí spočívající v zadání nové skupiny parametrů.  Není nutné žádné dodatečné programování souřadnicového měřicího stroje.


» více
PC-DMIS NC


Software PC-DMIS NC® vnáší osvědčené technologie nejvyspělejšího softwaru pro souřadnicové měřicí stroje PC-DMIS do úloh ustavování a ověřování dílů přímo ve stroji. Výrobci v současné době využívají veškeré výhody svých CNC sond a měření prováděná ve strojích se stávají integrální součástí jejich pokročilých systémů výroby a zabezpečování kvality.


» více
PC-DMIS EDM Preset & Measure


PC-DMIS EDM Preset and Measure je software ke snadnému a bezpečnému zabezpečování úloh přednastavení spolu s prováděním přesné a důkladné kontroly kvality elektrod a obrobků. Při instalaci do souřadnicového měřicího stroje GLOBAL Silver společnosti Hexagon Metrology zajistí software PC-DMIS EDM Preset and Measure mimořádně přesnou funkci CNC pracovní stanice pro kontrolu kvality, vhodnou k nasazení na libovolném pracovišti – bez ohledu na úroveň jeho automatizace.


» více
PC-DMIS IP


Software PC-DMIS IP propojuje procesy konstrukce a kontroly. Software Inspection Planner sestává ze dvou modulů: IP Planner (v systému CAD nebo samostatný modul) a IP Measure, což je rezidentní modul softwaru PC-DMIS.  Jejich společným využitím zákazníci zakomponují projektový záměr do svých modelů CAD a libovolným kontrolním softwarovým balíčkem PC-DMIS (CMM, Vision, NC atd.) je automaticky překonvertují na kontrolní programy. Software PC-DMIS Inspection Planner překonává propast mezi systémem CAD a kontrolními procesy.


» více
Single Touch Interface


Rozhraní STI+ (Single Touch Interface™) usnadňuje přidávání vlastních uživatelských rozhraní do softwaru PC-DMIS. Osoby, jež nejsou odborníky v oboru SMS, mohou díky softwaru STI+ připravovat a spouštět kontrolní programy s minimálním vyškolením. Tento produkt je určen zvláště organizacím, kde musí obsluha strojního zařízení a další dílenský personál kontrolovat vlastní práci, avšak neexistuje časový prostor na to, aby se stali odborníky na souřadnicové měřicí stroje.


» více


Print Print