Měniče snímačů, sond a doteků
Sensor, Probe and Styli Changers from Hexagon Metrology
Měření různých dílů na jednom souřadnicovém měřicím stroji (SMS) poskytuje vysokou flexibilitu z hlediska různých konfigurací snímačů a nastavení stroje.

Řada zásobníků sond a zásobníků doteků Hexagon Metrology provádí rychlé a opakovatelné výměny kombinací sond, nástavců a doteků na snímacích hlavách a snímačích. Univerzální senzorové rozhraní pro ultra přesné SMS rovněž umožňuje plně automatizovanou výměnu snímačů v rámci měřicích programů.
Zásobníky sond


Zásobníky sond Hexagon Metrology provádí rychlé a opakovatelné výměny kombinací sond, nástavců a doteků na snímacích hlavách souřadnicových měřicích strojů (SMS) nebo spínacích dotekových sondách HP-TM.


» více
Zásobníky doteků


Zásobníky doteků Hexagon Metrology pro pevné a pohyblivé mostové souřadnicové měřicí stroje (SMS) umožňují použít různé konfigurace doteků v rámci jednoho měřicího programu bez nutnosti provedení opětovné kalibrace. Možnost vybavit stroj zásobníkem dle potřeby zajišťuje vysokou flexibilitu a umožňuje uživatelům systém v budoucnu rozšířit.


» více
SENMATION


Rozhraní SENMATION, nabízející plně automatickou výměnu snímačů v rámci programu pro díly, je univerzální senzorové rozhraní, které transformuje souřadnicový měřicí stroj (SMS) v multisenzorové kontrolní zařízení, schopné realizovat i ta nejnáročnější měření.

Rozhraní SENMATION přidává do měřicího systému flexibilitu a zajišťuje, že je možné kdykoliv zvolit tu nejúčinnější metodu měření a získat nejlepší možné výsledky nejefektivnějším způsobem – bez zásahu uživatele.» více


Print Print