CAD CAM Software
CAD CAM Software
CAD/CAM (computer-aided design a computer-aided manufacturing) označuje počítačový software, který je určen k navrhování i výrobě produktů. Computer-aided design (CAD) znamená používání počítačových systémů pro vytváření, úpravy, analýzu nebo optimalizaci návrhu. CAD software se používá ke zvýšení produktivity, kvality návrhu, zlepšení komunikace prostřednictvím dokumentace a k vytvoření databáze pro výrobu. Computer-aided manufacturing (CAM) software slouží k řízení obráběcích strojů a souvisejícího průmyslového strojního vybavení pro účely automatizace výrobního procesu. CAM umožňuje převést digitální návrh od konceptu k realitě.


VERO Software


Společnost Vero vyvíjí a distribuuje CAD/CAM software pro podporu návrhářských a výrobních procesů, který poskytuje řešení pro obrábění, provozní inženýrství, výrobu plechů, kovozpracující průmysl, průmysl kamene a dřevozpracující průmysl. I přes rozmanitost průmyslových odvětví řeší všechny naše CAD/CAM aplikace rostoucí nároky na dosažení efektivity výroby a přináší do provozů, ve kterých jsou implementovány, velkou hodnotu.


» více


Print Print