Aplikace
Letecký průmysl

Průmyslová metrologie se v průběhu let stala integrální součástí procesů v leteckém průmyslu u výrobců OEM i významných hráčů v tomto průmyslovém odvětví. Systémy Laser Tracker se díky velkému měřicímu rozsahu využívají například ke kontrole, výrobě nástrojů, slícování dílů nebo v reverzním inženýrství. Ke kontrole a skenování prizmatických součástí se využívají souřadnicové měřicí stroje (SMS) všech velikostí, jež dosahují až mikrometrové přesnosti.

» více
Automobilový průmysl

S cílem dalšího zkrácení pracovního cyklu od konstrukce k výrobě se nejrůznější automobiloví výrobci spolu se svými dodavateli orientovali na řešení průmyslové metrologie, aby zde hledali cesty ke zkracování výrobních časů, zvyšování produktivity, omezování zmetkovitosti a zlepšování kvality svých výrobků. Od kontroly několika automobilových karoserií s jedním nastavením systémů Laser Tracker, měření prototypů či vytváření lisovacích forem a zkušebního ...

» více
Domácí spotřebiče

Jsou našimi pomocníky v kuchyních i dílnách. Provázejí nás diskrétně a efektivně v našem každodenním životě: domácí spotřebiče. Tito moderní elektropomocníci jsou důkazem vysoce rozvinuté techniky. Jejich vývoj a výroba se soustřeďují na skloubení dlouhé životnosti a energetické efektivity s moderním vzhledem. Přesnost je důležitá hned zpočátku: od výroby plechů až po konečnou montáž. Jsou kovové plochy skutečně hladké? Odpovídá geometrie plechového ...

» více
Slévárny

Horko, prach a otřesy jsou typickými podmínkami panujícími ve všech slévárenských provozech. Tyto faktory jsou často přirozeným nepřítelem zařízení určených k přesnému měření. Produktoví vývojáři ve společnosti Hexagon Metrology si však nepříznivé podmínky prostředí dobře uvědomují a jsou obeznámeni se speciálními požadavky sléváren. V tomto náročném průmyslovém prostředí musí být s přesností v setinách milimetru měřeny i díly o velmi velkých průměrech. ...

» více
Těžký průmysl

Spoluhráč těžké váhy pro těžký průmysl. Tradiční těžký průmysl se v aspektu velikosti a hmotnosti dílů pohybuje v měřítcích sobě vlastních. Stavební průmysl, zpracování kovů a obranný průmysl kladou na přesnost velký důraz. Těžká břemena přemisťovaná jeřáby, rypadla, pásové traktory a kovové díly musí mít přesné rozměry v řádu zlomků milimetru. Síla řešení společnosti Hexagon Metrology vyniká tam, kde některé měřicí přístroje tváří v tvář znečištěnému ...

» více
Medicínské technologie

Plasty, kovy, keramika – to je výčet jen několika materiálů používaných při výrobě lékařských a farmaceutických produktů. Přesné zpracování výrobků je v medicínském a farmaceutickém průmyslu obzvláště důležité. Existuje zde samozřejmě i celkový požadavek na absolutní hygienu. Koneckonců se jedná o bezpečné ošetření pacientů. Měřicí systémy společnosti Hexagon Metrology pomáhají výrobcům lékařských a farmaceutických produktů tyto náročné požadavky ...

» více
Lisování a odlévání

Formy jsou zapotřebí k výrobě komponent odlévaných z kovů či plastů a musí splňovat určité tolerance. Jak udržet rozměry dílů v hodnotách tolerancí? Zeptejte se nás. Souřadnicové měřicí systémy Hexagon Metrology budou tou správnou volbou – nezávisle na vašich aktuálních požadavcích zabezpečování kvality v oblasti výroby forem.

» více
Energetika

Solární, jaderná, větrná či hydroelektrická energie, uhlí, ropa a přírodní plyny, geotermální energie či biomasa – všechny tyto fosilní i obnovitelné zdroje se dnes využívají k výrobě tepla a elektrické energie. Výrobou systémů využívajících uvedené zdroje energie se zabývá celé průmyslové odvětví. Odvětví, jehož budoucnost spoléhá na supermoderní měřicí systémy společnosti Hexagon Metrology. Přenosné totální stanice Leica Geosystems například ...

» více
Přesný průmysl

Maximální přesnost – klíčový problém veškerých aktivit v přesném průmyslu. Zde se vyrábí vysoce přesné a složité díly. Důležitou roli sehrává každý zlomek mikrometru. Totéž však platí i u nás. Přesnost je naším každodenním chlebem. Výrobu přesných dílů pro automobilový, hodinářský či letecký průmysl podporují souřadnicové měřicí stroje Leitz a DEA. A vysoký stupeň přesnosti není nutný pouze při výrobě dílů. Přenosné systémy Laser Tracker společnosti ...

» více
Celulóza a papír

Klíčovým slovem je zde objem: 20válcový papírenský stroj je dlouhý 20 až 40 m a váží zhruba 250 tun. Papír procházející strojem je však na druhé straně velmi tenký. To, zda bude na konci výrobního procesu nejjemnější papír, závisí na správném vyrovnání všech dílů stroje a na prvotřídním měřicím systému. Vše pod jednou střechou: Společnost Hexagon Metrology dodává kompletní měřicí systémy s odpovídajícím příslušenstvím, školením obsluhy a servisními ...

» více
Železnice

Rychlostní rekordy světových železnic padají nebývalým tempem. V dubnu roku 2007 dosáhl francouzský rychlovlak rychlosti 575 km/h – což je v přepočtu rychlost odpovídající téměř 160 metrů za sekundu. Současnou dobu tedy charakterizuje mimořádná mobilita, období moderního cestování a rychlá přeprava zboží. Ve velkém časovém tlaku a s mimořádně vysokými požadavky na kvalitu se v tomto odvětví zvyšuje výroba s cílem dosáhnout vysoké výkonnosti na trasách ...

» více
Výzkum a vzdělávání

Na cestě za objevy s využitím měřicích systémů společnosti Hexagon Metrology: technické i přírodovědecké univerzity a výzkumné instituty po celém světě vkládají svou důvěru do výkonu a servisních služeb poskytovaných společností Hexagon Metrology. Hexagon Metrology jako korporátní skupina pracující s důrazem na intenzivní výzkum dobře ví, co se od ní požaduje: stabilita, spolehlivost a perspektiva skvělého vývojového pokroku.

» více
Stavba lodí

Stavba lodí se stala technologicky špičkovým odvětvím, jež se bez častého využívání průmyslové metrologie prakticky neobejde. Obrovské bloky lodního trupu se vyrovnávají pomocí důmyslných průmyslových teodolitů či laserových stanic a mimořádně složité prvky kuželových ozubených kol se spirálovým ozubením v lodních pohonných jednotkách se zase velmi pečlivě kontrolují vysoce přesnými souřadnicovými měřicími stroji (SMS).

» více


Print Print